Kontakt

P.P.H.U. ELEKTROBUD

Ul. Powstańców Wielkopolskich 57
62-030 Luboń

Tel. kom. 601-567-192

Tel/fax 061-8-106-019 Biuro

Tel. kom. 691-898-416

Tel. kom. 600-248-622

Tel. kom. 662-140-709 Księgowość

E-mail: elektrobud@odgromy.eu

    Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest P.P.H.U. ELEKTROBUD, ul. Powstańców Wielkopolskich 57, 62-030 Luboń.